uvod_krava.jpg

Společnost AGROJILM, s.r.o. byla založena v roce 1993, kdy se pět původních vlastníků zemědělských usedlostí rozhodlo postarat o vlastní majetek. Oslovili i další jilemnické vlastníky půdy a zemědělského majetku a uzavřeli s nimi smluvní vztahy na pronájem půdy a odprodej zemědělského majetku.

Společnost hospodaří v podhůří Krkonoš v bramborářské výrobní oblasti se zaměřením na výrobu mléka. Výměra zemědělské půdy činí celkem 526 ha, z toho je 283 ha orné půdy a ostatní výměru tvoří trvalé travní porosty.

Rostlinná výroba

Společnost se zabývá pěstováním obvyklých plodin v bramborářské výrobní oblasti: krmného obilí (pšenice, ječmen, triticale), potravinářského žita, řepky, kukuřice a pícnin na orné půdě.

Živočišná výroba

Hlavním výrobním zaměřením firmy je chov českého strakatého skotu s produkcí mléka a odchovem volků na pastvinách. V menší míře se zabývá chovem prasat.